Ante un apagón de información

Hay que almacenar y procesar los datos en CPD dentro de un territorio donde se tenga el máximo control. Se debe impulsar la oferta de este servicio desde nuestro país, y especialmente a las pymes para las que el Cloud Computing es una gran oportunidad de innovación, clave para su supervivencia y la de nuestra economía.

Lo acontecido debe ponernos en alerta del riesgo de encontrarnos impotentes ante un “apagón de información”. Sin duda, un tema mucho más preocupante que el debate sobre la piratería que ha generado el cierre de Megaupload. Este sí que es un asunto de Estado que nos debe hacer madurar a todos.

(link a PDF), (link a PDF en catalán)

Davant d ‘ una apagada d’informació

Internet no té fronteres i per això la nostra informació pot acabar deslocalitzada a l’altra punta del món, en un immens centre de processament de dades (CPD), on els costos com ara el de l’energia són molt més baixos. Davant d’aquesta situació, surten diverses preguntes: està garantida la disponibilitat de la nostra informació, amb aquesta deslocalització? Podríem trobarnos que un dia no tinguessim accés a les nostres dades?

La resposta la trobem en el tancament, per part del Departament de Justícia d’estats Units i de L’FBI, del popular servei d’intercanvi d’arxius Megaupload. Un 4% del trànsit d’internet era a causa de la descàrrega dels seus continguts, bona part dels quals pertanyia a usuaris que no eren els titulars dels drets. Però no oblidem que també una part dels continguts que emmagatzemava eren lícits, d’empreses i usuaris que tenien tots els drets sobre les seves dades. Què els pot passar a aquelles empreses que ara no poden accedir als seus continguts de Megaupload? Us imagineu què us passaria si els vostres comptes de Dropbox deixessin de ser accessibles? O que el servei de Gmail deixés de funcionar? Us heu parat a pensar on són les vostres dades i a qui us hauríeu d’adreçar per recuperar-les?

En una societat digital la informació és essencial, i per això hem d’evitar córrer el risc de perdre-la a causa d’esdeveniments que queden fora del nostre control. Aquesta vegada el motiu de la penalització ha estat perseguir uns continguts il·lícits d’altres usuaris, però en realitat podem arribar també a perdre l’accés a la nostra informació per moltes altres causes.

Cal emmagatzemar i processar les dades en CPD dins un territori on en tinguem el màxim control. S’ha d’impulsar l’oferta d’aquest servei des del nostre país, i especialment a les pimes, per a les quals el Cloud Computing és una gran oportunitat d’innovació, clau per la supervivència seva i de la nostra economia.

El que ha passat ens ha d’alertar del risc de trobar-nos impotents davant d’una “apagada d’informació”. Sens dubte, un tema molt més preocupant que el debat sobre la pirateria que ha generat el tancament de Megaupload. Aquesta sí que és una qüestió d’estat que ens ha de fer madurar a tots plegats.