download how to trade binary options successfully

binary options vs stocks

best trading software for binary options

opening iq option

how to trade binary options

binary options platform Que el talent sigui determinant és bo, no en tinc dubte. Ara bé, si no es regula adequadament, tenim el risc que d’aquí un temps tornem a reproduir la situació actual, i a trobar-nos davant d’un model digital esgotat. Crec que no s’ha de suprimir la llibertat de mercat i la iniciativa privada en el món digital. Cal permetre mantenir els incentius dels beneficis en les activitats econòmiques productives, factor clau per estimular la innovació i l’emprenedoria. Malgrat tot, són necessàries normes i regulacions que evitin abusos i garanteixin oportunitats per a tothom, per a la prosperitat sostinguda també en el món digital.
I, sobretot, perquè aquestes noves empreses digitals puguin ser competitives cal un espai digital europeu, no vint-i-set. El cert és que en el si de les institucions europees hi ha un sòlid consens a favor de més Europa. Ho demostren iniciatives com l’Agència Digital Europea. Un pla d’acció que aprofita al màxim les tecnologies de la informació i la comunicació, i que estableix unes bases sòlides pel futur digital a Europa. Un pla que es fixa objectius de gran impacte econòmic i social per al nostre futur, com la seguretat digital o el fet d’abordar reptes socials més amplis, com ara l’envelliment de la població, per posar alguns exemples.
Per avançar en la direcció correcte cal una cessió col·lectiva de sobirania digital cap a una unió digital d’Europa. I cal ferho quan toca i no fora de temps, com està passant amb aspectes d’unió bancària i fiscal, que s’està intentant a deshora i a corre-cuita, sense garanties que en aquests moments siguin mesures eficaces.