trade only iq option


Ordenadores más sabios

iq option deposit

trade online

binary option bot 2

binary options trading new zealand

binary or digital option

binary options companies in cyprus

Ordinadors més savis

binary options israel

Ja es treballa en una nova familia de supercomputadors capagos de tractar situacions complexes caracteritzades per l’ambiguitat. Maquines cada cop mes savies, amb algoritmes d’aprenentatge automatic per extreure coneixement del gran volum de da des disponible i capaces de predir i autoaprendre.com el super computador Watson, que va guanyar els dos millors concursants de la historia del popular concurs de televisio nordamericana Jeopardy. La computacio cognitiva es comenga a aplicar sobre un gran nombre de dades sanitaries per identificar pacients amb mes risc de malaltia o readmissio. Aixi es millora l’atencio preventi-va, alhora que es fa unus mes eficient dels recursos sanitaris.

Sens dubte, aquesta tecnologia ens millorara la vida i permetra controlar el que estem a punt de fer, amb algorismes que poden predir, com els que ja s’apliquen per saber les preferencies dels usuaris quan compren per internet. La importancia de la privacitat aviat passara a un segon pla quan el repte sigui salvaguardar la capacitat individual per decidir. Aquest nou estadi representa alhora un repte per als treballadors de coll blanc de la societat del coneixement, de la mateixa manera que l’automatitzacio de les fabri-ques al segle XX va ser una revolucio pels treballadors de granota blava en les cadenes de muntatge.

Ens cal un debat social per prepararnos per a l’arribada d’aquesta nova era tecnologica que transformara profundament la manera com vivim, treballem i pensem.

OrdinadoresMesSavis.LV.19maig2015OrdenadoresMasSabios.LV.19maig2015

I també com a “retalls” a Diari d’Andorra 🙂

DiariAndorra