Ordenadores más sabios

Nos hace falta un debate social para prepararnos para la llegada de esta nueva era tecnologica que transformara pro-fundamente la manera en que vivimos, traba-jamos y pensamos.

JORDI TORRES Y MATEO VALERO, Investigador de la UPC y del BSC, e investigador de la UPC y director del BSC, respectivamente.

 

Ordinadors més savis

per Jordi Torres i Mateo Valero

Ja fa temps que hem passat d’una era tecnologica basada en el processament de numeros aunaeraen que els textos i els continguts multimedia tambe son computables i, alhora, accessibles digitalment des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Els dispositius mobils interaccionen amb els usuaris i tambe ho fan entre si. D’ara endavant, la computacio tambe fara el context computable, es a dir, incorporara capacitats predictives i d’aprenentatge i proporcionara la funcionalitat correcta i el contingut en l’instant adequat, per a la persona correcta, predient el que necessitara. No sera estrany que li demanem a l’assistent de veu del telefon mobil: “Necessito un vol a Nova York via Londres”, i que ell ens mostri les millors opcions i ens reservi els bitllets segons les preferencies en els seients o el nu-mero de viatger frequent.

Ja es treballa en una nova familia de supercomputadors capagos de tractar situacions complexes caracteritzades per l’ambiguitat. Maquines cada cop mes savies, amb algoritmes d’aprenentatge automatic per extreure coneixement del gran volum de da des disponible i capaces de predir i autoaprendre.com el super computador Watson, que va guanyar els dos millors concursants de la historia del popular concurs de televisio nordamericana Jeopardy. La computacio cognitiva es comenga a aplicar sobre un gran nombre de dades sanitaries per identificar pacients amb mes risc de malaltia o readmissio. Aixi es millora l’atencio preventi-va, alhora que es fa unus mes eficient dels recursos sanitaris.

Sens dubte, aquesta tecnologia ens millorara la vida i permetra controlar el que estem a punt de fer, amb algorismes que poden predir, com els que ja s’apliquen per saber les preferencies dels usuaris quan compren per internet. La importancia de la privacitat aviat passara a un segon pla quan el repte sigui salvaguardar la capacitat individual per decidir. Aquest nou estadi representa alhora un repte per als treballadors de coll blanc de la societat del coneixement, de la mateixa manera que l’automatitzacio de les fabri-ques al segle XX va ser una revolucio pels treballadors de granota blava en les cadenes de muntatge.

Ens cal un debat social per prepararnos per a l’arribada d’aquesta nova era tecnologica que transformara profundament la manera com vivim, treballem i pensem.

OrdinadoresMesSavis.LV.19maig2015OrdenadoresMasSabios.LV.19maig2015

I també com a “retalls” a Diari d’Andorra 🙂

DiariAndorra